Kecemerlangan Akademik

1.  Berusaha memastikan kadar kelulusan bagi setiap program pengajian diperingkat diploma tidak kurang daripada 95% bagi setiap sesi.
2. Berusaha memastikan sekurang-kurangnya 10% daripada pelajar yang lulus mencapai PNM 3.00 atau lebih untuk setiap program pengajian diperingkat diploma bagi setiap sesi.


Kecemerlangan Staf

1.  Memastikan setiap staf menghadiri program/menjalani latihan sekurang-kurangnya 5 hari setahun.
2. Membangunkan sekurang-kurangnya  lima kajian penyelidikan dan pembangunan (R&D) dikalangan Pensyarah skim DH setahun.


Kecemerlangan Proses


Memastikan semua prosedur dilaksanakan dengan berkesan / mencapai petunjuk prestasi yang ditetapkan