1.   Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada hari yang sama pelajar sampai untuk mendaftar.


2.   Status tindakan terhadap aduan pelanggan dimaklumkan kepada pengadu dalam masa empat belas hari bekerja selepas aduan diterima.


3.   Keputusan peperiksaan akhir diproses dalam masa 2 minggu selepas semester pengajian berakhir.


4.   Melaksanakan 100% penyeliaan ke atas semua pelajar yang sedang menjalani latihan industri pada satu-satu semester.


5.   Melaksana proses penasihatan akademik bagi memastikan pelajar akan tamat pengajian dalam tempoh yang ditetapkan